حرف د بلا

.

2022-12-05
    فإقده ﺎلس عاده ؤ ضحكاتي كلها غبنہ