و ما نقموا منهم

به خطّ نستعلیق. پدرتان را در می‌آورند! آن جنگ نظامی‌شان، این تحریمشان، این فعالیتهای تبلیغی و سیاسی‌شان

2022-12-05
    الخازن و عمر و ابناء عمر
  1. ایمان، ایستادگی، مقاومت و
  2. وـ الشيءَ: أنكرَه وعابه
  3. May 20, 2021 · ما انكروا عليهم